Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Proeflokaal De Boom met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Proeflokaal De Boom verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten die door Proeflokaal De Boom worden aangeboden. Wijzigingen van deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Proeflokaal De Boom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Proeflokaal De Boom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Proeflokaal De Boom opgenomen informatie en tarieven.

Proeflokaal De Boom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Proeflokaal De Boom worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Proeflokaal De Boom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Proeflokaal De Boom of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proeflokaal De Boom.

E-mail: info@proeflokaaldeboom.nl